Vai un kā var izmantot jūras krastā izskalotās aļģes?

Ko darīt ar jūras krastā izskalotajām aļģēm, kas bieži šķiet traucēklis, bet patiesībā ir resurss, tiks diskutēts Kurzemes plānošanas reģiona organizētajā vebinārā 25. maijā. Vebinārs iepazīstinās ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta GRASS rezultātiem, kā arī būs iespējams uzzināt par Latvijā notiekošo aļģu izmantošanas jomā. Ar prezentācijām no LHEI kā GRASS projekta partnera piedalās pētniece Ieva Bārda. Vairāk informācijas par vebināru – https://www.kurzemesregions.lv/aicinam-uz-juras-makroalgu-temai-veltitu-zoom-vebinaru/

Vai un kā var izmantot jūras krastā izskalotās aļģes?

Ko darīt ar jūras krastā izskalotajām aļģēm, kas bieži šķiet traucēklis, bet patiesībā ir resurss, tiks diskutēts Kurzemes plānošanas reģiona organizētajā vebinārā 25. maijā. Vebinārs iepazīstinās ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta GRASS rezultātiem, kā arī būs iespējams uzzināt par Latvijā notiekošo aļģu izmantošanas jomā. Ar prezentācijām no LHEI kā GRASS projekta partnera piedalās pētniece Ieva Bārda. Vairāk informācijas par vebināru – https://www.kurzemesregions.lv/aicinam-uz-juras-makroalgu-temai-veltitu-zoom-vebinaru/

Scroll to Top