Sekmīgi veikti pirmie biotopu apsekojumi projektā LifeREEF

Sekmīgi veikti pirmie biotopu apsekojumi projektā LifeREEF

3.-7. jūnijā projektā “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” jeb LifeREEF LHEI komanda, izmantojot Klaipēdas Universitātes burinieku “Brabander”, veica dziļo sēkļu apsekojumus Latvijas EEZ – gan filmējot, gan nirstot un veicot tiešos novērojumus. Darbu plāna veiksmīgai izpildei ļoti palīdzēja labie laika apstākļi!

Scroll to Top