Viesojās Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni un Erasmus+ programmas skolēni no Spānijas

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Viesojās Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni un Erasmus+ programmas skolēni no Spānijas

9. februārī Latvijas Hidroekoloģijas institūtā viesojās Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni un Erasmus+ programmas skolēni no Spānijas, lai iepazītos ar Jūras monitoringa nodaļas darbu.

Mikroplastmasas laboratorija bija viena no četrām apmeklētajām laboratorijām, kur skolēni tika iepazīstināti ar mikroplastmasas piesārņojuma apriti vidē un tās ietekmi uz dzīvajiem organismiem. Skolēniem tika dota iespēja piedalīties paraugu apstrādē un analīzē. Aktivitāti atbalstīja ESF projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/003, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas granta divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīvas projekts “Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos – jauna sadarbības virziena uzsākšana” #EEANorwaygrants EEA and Norway Grants Latvia; LVAF projekts “Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs” (Nr. 1 08/37/2022); Interreg Baltijas jūras reģiona projekts Lakes connect.

Scroll to Top