Atskats uz projekta Detect2Protect (D2P) aktivitātēm 2023. gadā

Projekta ietvaros aktivitātes 2023. gadā, galvenokārt, bija vērstas uz sagatavošanās pasākumiem visos darba uzdevumos, īpaši attiecībā uz piemērotu paraugu ievākšanas izpētes vietu noteikšanu sešās Baltijas jūras reģiona valstīs.

Atskats uz projekta Detect2Protect (D2P) aktivitātēm 2023. gadā

Projekta Detect2Protect (LZP Līguma Nr. ES RTD/2023/26) aktivitātes 2023. gadā, galvenokārt, bija vērstas uz sagatavošanās pasākumiem (ieskaitot projekta partneru sanāksmes, apspriedes) visos darba uzdevumos, īpaši attiecībā uz piemērotu paraugu ievākšanas izpētes vietu noteikšanu sešās Baltijas jūras reģiona valstīs.

Tika izveidotas datu bāzes ar pieejamiem datiem no visām partneru dalībvalstīm, lai noskaidrotu Jūras reģionos (kurus pārstāv partnervalstis) esošo vides stāvokli, lai veiksmīgāk tiktu reprezentētas paraugu ievākšanas vietas. Paraugu ņemšanas vietas tika izvēlētas ar mērķi tā, lai tās ir iekļautas oficiāli dalības valstu monitoringa programmās ar pieejamiem vēsturiskiem datiem.

Tika sagatavoti un izsūtīti visaptveroši protokoli visiem partneriem biotas un nogulumu paraugu iegūšanai, kas ietver gan ķīmiskos, gan bioloģiskos mērījumus (piesārņotājus, organismiem bioloģisko efektu analīzi un eDNS bioloģiskās daudzveidības novērtēšanu). Atsevišķos reģionos (Rīgas līcī un Somu līcī) jau tika veikta pirmo paraugu iegūšana 2023. gada rudenī.

Papildus fundamentālajām pētniecības aktivitātēm projektā nozīmīgs uzsvars tiek likts uz ieinteresēto personu iesaisti un apzināšanu, izplatot informāciju, kas saistīta ar bioloģiskajiem efektiem balstītu metodoloģiju integrāciju jūrniecībā un uzraudzības programmās.

Scroll to Top