Dalība EMODnet Chemistry kursos

LHEI pētniece Astra Labuce 30. un 31.janvārī Triestē, Itālijā, piedalās projekta EMODnet Chemistry 5 organizētos kursos par datu apstrādi un pieejamajiem datu apstrādes rīkiem.

Dalība EMODnet Chemistry kursos

LHEI pētniece Astra Labuce 30. un 31.janvārī Triestē, Itālijā, piedalās projekta EMODnet Chemistry 5 organizētos kursos par datu apstrādi un pieejamajiem datu apstrādes rīkiem. Liels uzsvars apmācībās ir uz eitrofikācijas, piesārņotāju un jūras atkritumu (plastmasas) piesārņojuma datu apstrādi un sagatavošanu ziņošanai EMODnet datu bāzē.

Vairāk par projektu šeit: https://emodnet.ec.europa.eu/en/chemistry

Scroll to Top