Baltic Stakeholder Conference 2024

29.februārī Somijā norisinājās konference par Baltijas jūras vides aizsardzību un projekta “Protect Baltic” inaugurācijas pasākums

Baltic Stakeholder Conference 2024

29. februārī Helsinkos, Somijā norisinājās “Baltic Stakeholder Conference 2024”, kas pulcēja plašu interesentu loku un kalpoja arī par HELCOM vadītā projekta “Protect Baltic” inaugurācijas pasākumu. Konferences laikā tika rīkotas darbnīcas par tēmām saistībā ar jūras vides aizsardzību.

Daži no nozīmīgiem sadarbības virzieniem Baltijas jūras reģiona valstīs ir jaunu aizsargājamo jūras teritoriju identificēšana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Ar mērķi identificēt vienotus 10% stingrās aizsardzības zonas kritērijus Baltijas jūrā turpmāk projekts “LIFE REEF” sadarbosies ar “Protect Baltic” projektu.

No LHEI konferencē piedalījās projektā “LIFE REEF” iesaistītie – vadošās pētnieces Ingrīda Andersone, Solvita Strāķe, pētniece Ieva Bārda un Andris Andrušaitis.

Scroll to Top