Testēsim peldošās salas Latvijā un Igaunijā

BioFloat projekta ietvaros noskaidrosim, kā peldošās salas var uzlabot ūdeņu kvalitāti un bioloģisko daudzveidību Latvijā un Igaunijā

Testēsim peldošās salas Latvijā un Igaunijā

Kā peldošās salas var uzlabot ūdeņu kvalitāti un bioloģisko daudzveidību? To BioFloat projektā noskaidrosim izgatavojot un testējot peldošās salas Āraišu ezerā, Gulbenes dzirnavu dīķī un Igaunijas Põrmujärv ezerā.

Pasaulē līdz šim peldošās salas izmantotas eitrofikācijas mazināšanai. Bet BioFloat ietvaros testēsim arī salu spēju samazināt mikroplastmasas un smago metālu piesārņojumu, kā arī spēju saistīt dažādus jaunos piesārņotājus. Īstenosim virkni saistošu klātienes un digitālo aktivitāšu, lai attīstītu peldošo salu izmantošanu Latvijā un demonstrētu to efektivitāti. Projektā sadarbosies 7 partneri no Latvijas un Igaunijas, kā arī pieaicinātie eksperti no Lietuvas un Latvijas.

Vairāk par projektu šeit.

Attēli: Anette Parksepp

Scroll to Top