BALTICITIES – Baltijas jūras valstu pilsētu sadarbība jūras vides aizsardzībai

Eiropas Jūras dienas ietvaros 22.-23.maijā Liepājā norisinājās pasākumā “BALTICITIES”, kur projekta “LIFE REEF” pārstāvji iepazīstināja dalībniekus ar aizsargājamajām jūras teritorijām

BALTICITIES – Baltijas jūras valstu pilsētu sadarbība jūras vides aizsardzībai

Eiropas Jūras dienas ietvaros 22.-23.maijā Liepājā norisinājās pasākums “BALTICITIES” – Baltijas jūras valstu pilsētu sadarbība jūras vides aizsardzībai. Galvenais pasākuma mērķis bija veicināt dialogu un informācijas apmaiņu starp NVO, pašvaldībām, uzņēmumiem, zinātniekiem un vietējo pilsētu iedzīvotājiem Baltijas jūras aizsardzībai.

Projekta “LIFE REEF” komanda iepazīstināja dalībniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas ar jaunākajiem datiem par aizsargājamajās jūras teritorijās sastopamo biotopa Rifa 1170 izplatību, to stāvokli un esošajiem apdraudējumiem.

Scroll to Top