Covid-19 neapstādina zinātnisko darbību – PostDoc granta pētījumu rezultāti prezentēti tiešsaistes vebinārā

No 9. līdz 10. novembrim LHEI pētniece Evita Strode piedalījās tiešsaistes vebinārā “Environmental Sustainability and Climate Change – Emerging issues on climate change and environmental sustainability”.

Covid-19 neapstādina zinātnisko darbību – PostDoc granta pētījumu rezultāti prezentēti tiešsaistes vebinārā

No 9. līdz 10. novembrim LHEI pētniece Evita Strode piedalījās tiešsaistes vebinārā “Environmental Sustainability and Climate Change – Emerging issues on climate change and environmental sustainability”. Vebināra laikā prezentēti PostDoc pētniecības projektā (pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/465) iegūtie rezultāti – “Environmental health assessment of the Gulf of Riga using biomarkers in amphipod Monoporeia affinis”. Pētījums atspoguļo Rīgas līča ekoloģiskās kvalitātes novērtējumam izmantotu selektīvu biomarķēšanas metožu pielietošanu, lai noteiktu vides kvalitātes stāvokli un potenciālā piesārņojuma ietekmi uz bioloģiskajiem resursiem.

Scroll to Top