Atbalsts Daugavpils Universitātes zinātnisko inovāciju ieviešanai un starptautiskās pētnieciskās kapacitātes veicināšanai (ERAF projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/013)

ERAF

Atbalsts Daugavpils Universitātes zinātnisko inovāciju ieviešanai un starptautiskās pētnieciskās kapacitātes veicināšanai (ERAF projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/013)

Projekta mērķis bija veicināt DU starptautisko sadarbību ar ārvalstu zinātniski pētnieciskajām institūcijām, piesaistīt ES fondu “Apvārsnis 2020” un ES 9. Ietvara programmu projektu konkursu pieejamo finansējumu, lai stiprinātu Eiropas zinātnisko telpu ar inovatīviem pētniecības produktiem, realizētu starptautiskas sadarbības projektu sagatavošanu un ieviešanu, uzlabotu Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās sadarbības kapacitāti. Ar projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu starpniecību reģionāla un valsts mēroga problēmas tika kontekstualizētas ES mērogā. Projekta finansējuma piesaiste bija pamats starptautiska mēroga datu vākšanai, to starpdisciplinārai zinātniskai analīzei, iegūto secinājumu aprobēšanai ar jaunāko tehnoloģiju izmantošanu.

Projekta rezultāti

  • izstrādāti Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti ne mazāk kā 17 programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumi;
  • sadarbības partneru piesaiste ārvalstu komandējumu/braucienu laikā;
  • dalība programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās;
  • dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs;
  • starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā.

Projekta partneri

Daugavpils Universitāte – vadošais partneris, Latvijas Hidroekoloģijas institūts.

29.04.2019 Aktualitātes un paveiktais projektā
16.07.2019. Projekta ietvaros atbalstīta starptautiskas konferences par bioloģisko daudzveidību organizēšana
11.12.2019. Apstiprināts ERA-NETJPI-EC-AMR 9. uzsaukuma projekts “Modelling Approaches to Guide Intelligent surveillance for the sustainable Introduction of novel Antibiotics”
25.02.2020. Seminārs Daugavpils Universitātē par programmas “Apvārsnis 2020” aktualitātēm
28.05.2020. Ar projekta progresu iespējams iepazīties pievienotajā dokumentā
05.01.2021. Projekta aktualitātes
08.05.2021. Jaunākā informācija par projektā sasniegto
17.06.2021. Jaunākās ziņas par projektu
16.12.2021. Aktualitātes par projektā notiekošo
04.03.2022. Aktualitātes par projektā notiekošo
03.08.2022. Aktualitātes par projektā notiekošo

23.09.2022. Aktualitātes par projektā notiekošo
16.12.2022. Aktualitātes par projektā notiekošo
09.01.2023. Aktualitātes par projektā notiekošo

Kontaktpersona

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 03.08.2018.

Projekta noslēguma datums: 31.12.2022.

Projekta finansējums: 219 866.67 EUR

Finansētāji: ERAF, 1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (186 886.67 EUR), valsts budžeta līdzekļi (32 980.00 EUR)

Scroll to Top