Infrastructure for Marine and Inland Waters, (AquaINFRA)

Īss apraksts

Infrastructure for Marine and Inland Waters (AquaINFRA)

Projekta vispārējais mērķis ir izveidot virtuālu vidi, kas aprīkota ar FAIR (atrodamiem, pieejamiem, savietojamiem un atkalizmantojamiem) daudznozaru datiem un pakalpojumiem, atbalstot jūras un saldūdens zinātniekus, kas strādā pie okeānu, jūras, piekrastes un iekšējo ūdeņu atjaunošanas veselīgā stāvoklī. AquaINFRA virtuālā vide ļaus zinātniekiem uzglabāt, koplietot, piekļūt, analizēt un apstrādāt pētniecības datus, kā arī citus pētniecības digitālos objektus no jebkuras virtuāli pieejamās pasaules valsts pētniecības infrastruktūras un disciplīnas.

LHEI komanda vada DP5 “Use cases”, kur AquaINFRA virtuāli izveidotajā vidē tiks koplieti, analizēti un apstrādāti pētniecības dati radot jaunus digitālos produktus dažādos Eiropas reģionos – Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā, Vidusjūrā un Pan-Eiropas reģionā, kas palīdzēs saglabāt veselīgu okeanu, jūras un saldūdens vidi. Baltijas jūras reģionā LHEI analizēs Daugavas sateces baseinā pieejamo informāciju, dodot ieguldījumu Baltijas jūras stāvokļa uzlabošanā. Papildus, LHEI komanda piedalās vairākās citās AquaINFRA darba pakās kā WP3 par datu atklāšanas un piekļuves sistēmu, interaktīvā platformas izstrāde WP4, ieienteresēto pušu iesaiste WP6 un sabiedrības informēšana WP7 ietvaros

Projekta partneri

Kontaktpersona

Solvita Strāķe – vadošā pētniece, WP5 daba pakas vadītāja,projekta koordinatore

solvita.strake@lhei.lv

+371 29798552

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 1.01.2023

Projekta noslēguma datums: 31.12.2026

Projekta finansējums: Kopējais projekta budžets 7 601 825.00 EUR, LHEI budžets 333 500.00 EUR

Projekta mājaslapa:

https://aquainfra.eu/

Finansētāji

Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis Eiropa” saskaņā ar granta līgumu Nr. 101094434

Scroll to Top