Latvija pievienojas amatierzinātnes kampaņai “Plastic pirates – Go, Europe!”

LHEI un Vides izglītības fonds aicina 8.-12.klases vecuma skolēnu grupas pieteikties pētīt plastmasas piesārņojumu vietējās upēs un ūdenstecēs

Latvija pievienojas amatierzinātnes kampaņai “Plastic pirates – Go, Europe!”

Eiropas amatierzinātnes kampaņa “Plastic Pirates – Go Europe!” (Plastmasas pirāti – uz priekšu, Eiropa!) aicina 8. – 12. klašu vecuma jauniešus uzzināt vairāk par plastmasas piesārņojumu un sniegt atbalstu pētniecībā par Eiropas upju stāvokli. Sākot ar šā gada rudeni Latvija būs starp 12 valstīm, kas iesaistās “Plastic Pirates – Go Europe!” iniciatīvā.

Upes savieno visu Eiropu – no maziem strautiņiem līdz lielām upēm. Liels daudzums atkritumu pa upēm nonāk jūrās un okeānā, kas apdraud tās iemītniekus un visu ekosistēmu. Lai izprastu problēmas mērogu un rastu risinājumu atkritumu problēmai Latvijas vidē, tuvāko nedēļu laikā kampaņas ietvaros tiks uzsākta šī amatierzinātnes iniciatīva, iesaistot 8. – 12. klašu vecuma skolēnus un pētot vietējās ūdensteces.

Kampaņas “Plastic Pirates – Go Europe!” mērķis ir stiprināt zinātnisko sadarbību Eiropā un vairot izpratni par apzinātu un saudzīgu izturēšanos pret vidi. Skolas un jauniešu grupas aicināti iesaistīties kampaņā un īstenot plastmasas atkritumu monitoringu upju krastos un mikoroplastmasas paraugu ievākšanu tajās, kā arī reģistrēt iegūtos rezultātus. Ievāktos paraugus pēc tam analizēs zinātnieki.

Iegūtie dati būs publiski pieejami vietnē https://www.plastic-pirates.eu/ līdz ar citās valstīs iegūtajiem rezultātiem.

Līdztekus upju apsekošanai skolas īstenos arī Plastmasas pirātu izglītojošo progammu, organizējot informatīvus pasākumus un iekļaujot tēmas par plastmasas piesārņojumu mācību saturā.

18. augustā ES LIFE programmas integrētā projekta Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju Ekoskolu koordinatoru apmācībās Latvijas Hidroekoloģijas institūts vadīja pirmo kampaņas prezentāciju Latvijā un īstenoja demonstrāciju, kurā vairāk kā 70 Ekoskolu koordinatori tika iepazīstināti ar šo iniciatīvu un paraugu ievākšanas metodoloģiju.

‘’Esam gandarīti par iespēju iniciēt kampaņu “Plastmasas pirāti – uz priekšu, Eiropa!” Latvijā. Mikroplastmasas piesārņojums kļūst arvien aktuālāks un rodas nopietnas bažas par tā ietekmi uz cilvēku un citu dzīvo organismu veselību, šajā projektā nodrošināsim skolēnu ievāktās mikroplastmasas analīzi, nosakot plastmasas polimēru veidu. Iegūtie rezultāti paplašinās mūsu zināšanas par plastmasas piesārņojumu un tā galvenajiem avotiem Latvijas upēs, un sniegs iespēju salīdzināt rezultātus ar citām upēm Eiropā’’

LHEI vadošā pētniece un mikroplastmasas laboratorijas vadītāja Inta Dimante-Deimantoviča

Plastmasas paraugu ievākšanas posms sāksies 15. septembrī un rezultāti jāapkopo un jāiesniedz līdz 15.novembrim . Jauniešiem tiks nodrošināts nepieciešamais aprīkojums un paraugu ievākšanas protokols, kā arī citi noderīgi informatīvie materiāli.

‘’Latvijā ir bijuši pētījumi par plastmasas piesārņojumu, bet šī ir pirmā reize, kad amatierzinātnes iniciatīva iesaista skolas vecuma jauniešus plašā mērogā un tieši mikroplastmasas piesārņojuma datu ieguvei’’

LHEI zinātniskā asistente Valentīna Burdukovska

Kampaņas koordinatore no Vides izglītības fonda Agate Albekeite vēsta “Šī ir iespēja paplašināt Latvijas jauniešu zināšanas ne tikai par plastmasas piesārņojumu savā apkārtnē, bet arī par zinātniskās pētniecības norisi. Mums ir prieks paplašināt Ekoskolu vides izglītības programmu ar iesaisti reālā zinātniskajā darbībā vides jomā.”

Skolas un jauniešu grupas aicinātas pieteikties kampaņai, aizpildot anketu šeit. Vairāk informācijas par ES finansēto kampaņu https://www.plastic-pirates.eu/en.

Kontaktinformācija skolām saziņai par pieteikšanos Agate Albekeite, tālr. 27735954

Jautājumiem par metodēm un mikroplastmasas tīkla izmantošanu: rakstiet uz mikroplastmasa[at]lhei.lv

Informāciju sagatavoja Evelīna Krieviņa – Hammere, jaunumi[at]videsfonds.lv

#PlasticPiratesEU

Scroll to Top