Maija Viška

Maija Viška

Jūras monitoringa nodaļa, Hidroķīmijas laboratorija, pētniece

Galvenā darbības joma ir jūras krastu dinamika, gargkrasta sanešu plūsma, piekrastes procesi un viļņu ietekme uz krasta zonu.

Kontaktinformācija

Tālrunis:

E-pasts: maija.viska@lhei.lv

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Maija-Viska

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/maija-vi%C5%A1ka-2243b2a4/

Twitter: https://twitter.com/maija_v, @maija_v

No post found!

Solutions to current and future problems on natural and constructed shorelines, eastern Baltic Sea, SolidShore, EMP480; Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs, LVAF MikroMon 1-08/37/2022

No post found!

Scroll to Top