Projekta TRUST ALUM semināri pulcē vairāk kā 80 interesentus no visas Baltijas

Esam veiksmīgi aizvadījuši nacionālos mērķa grupu seminārus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Semināru mērķis bija iepazīstināt ar ALUM metodes priekšrocībām stipri piesārņotu un urbānu ezeru attīrīšanai, un uzsākt diskusiju ciklu metodes popularizēšanai Baltijas valstīs.

Projekta TRUST ALUM semināri pulcē vairāk kā 80 interesentus no visas Baltijas

Esam veiksmīgi aizvadījuši nacionālos mērķa grupu seminārus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Semināru mērķis bija iepazīstināt ar ALUM metodes priekšrocībām stipri piesārņotu un urbānu ezeru attīrīšanai, un uzsākt diskusiju ciklu metodes popularizēšanai Baltijas valstīs. Vairāk nekā 80 dalībnieki pārstāvēja virkni Baltijas valstu institūciju – pašvaldības, ministrijas, ūdens resursu pārvaldes institūcijas, NVO un ieinteresētās kopienas.

Semināru iesākumā pastāstījām par projekta lielajiem plāniem – jau šovasar no vēsturiskā fosfora piesārņojuma attīrīt Juglas Velnezeru. Tālāk kopā ar ekspertiem no Zviedrijas iepazinām ALUM metodes darbības principus un virkni labo metodes pielietošanas piemēru. Seminārus noslēdzām atbildot uz klausītāju jautājumiem, kuri tiek apkopoti un būs pieejami projekta mājas lapā, t.sk. latviešu valodā.

Ja nevarēji pievienoties semināram gada izskaņā vai dzirdētais jau piemirsies, nebēdā. Tagad informatīvais seminārs pieejams ierakstā:

Par projektu:

Ezeru aizaugšanu jeb eitrofikāciju var novērst samazinot biogēno elementu, galvenokārt fosfora savienojumu, klātbūtni ūdeņos. Tomēr virkne atveseļošanās pasākumu nesniedz vēlamo rezultātu, jo ezeros jau vēsturiski uzkrājies liels fosfora savienojumu daudzums. Fosfora pieejamību stipri piesārņotos un urbānos ezeros iespējams ierobežot pielietojot ALUM metodi, kuras pamatā ir polialumīnija hlorīda (angļu valodā saīsina kā PAC) izmantošana, lai izgulsnētu fosforu nešķīstošu savienojumu veidā ezera nogulumos un izņemtu to no aprites cikla. Eksperti no Zviedrijas jau 2024. gada pavasarī TRUST ALUM  projekta ietvaros uzsāks Juglas Velnezera attīrīšanu demonstrējot pasaulē unikālu un patentētu ALUM ezeru attīrīšanas pieeju.

ALUM attīrīšanas metodei ir virkne priekšrocību – tā ir ātra (ūdens caurspīdīgums palielinās jau dažu dienu laikā), metode fiziski ietekmē tikai ezera sedimentus un dziļākos slāņus, kā arī metodes efektivitāte ilgtermiņā mērāma vairākos desmitos gadu. Savukārt metodes veiksmīgas pielietošanas priekšnosacījumi ir ezera sezonāla priekšizpēte un modeļa izveide korektas polialumīnija hlorīda devas aprēķinam, ir jābūt novērstai ārējā fosfora ienesei, kā arī ezeram jābūt ar piemērotu buferkapacitāti (pH).

Visuresošais alumīnijs:

Alumīnijs ir mums visapkārt – augsnē un nogulumos, ēdienā un tā iepakojumos, un pat dzeramajā ūdenī (alumīnija sāļus izmanto dzeramā ūdens sagatavošanā). Baltijas valstīs ALUM attīrīšanas metode uz ezeriem līdz šim nav pielietota, jo pastāv bailes no alumīnija kā ķīmiskā elementa, trūkst vajadzīgo zināšanu un valda pārliecība, ka tas ir pārāk dārgi. TRUST ALUM projekta ietvaros tiks demonstrēta gan metodes efektivitāte, gan drošums veicot rūpīgu ezera ekosistēmas (ūdens kvalitātes, zivju un makrofītu u.c.) monitoringu pirms un pēc attīrīšanas. Tiks sagatavoti tehniskie noteikumi ALUM metodes ieviešanai stipri piesārņotu ezeru attīrīšanas praksē Baltijā un izveidots atbildīgo pušu un ekspertu ceļvedis.

Kāpēc izvēlēts Juglas Velnezers?

Velnezers ir beznoteces ezers, kas atrodas daudzstāvu māju ielokā Rīgā, Juglas apkaimē. Vēsturiski te mazgāta veļa, peldināti zirgi un apkārtnē notikusi intensīva lauksaimnieciskā darbība, līdz teritorija tika blīvi apbūvēta. Mūsdienās ezers ir iecienīta peldvieta. Velnezera bioloģiskā daudzveidība ir noplicināta, vasarās un rudeņos vērojama aļģu ziedēšana, un ezers strauji aizaug. Ezerā vien dažu metru dziļumā veidojas bezskābekļa zona, kura sekmē vēsturiski pienestā fosfora atbrīvošanos no sedimentiem tādējādi paātrinot ezera aizaugšanu. Velnezers ir nozīmīga rekreācijas vieta vietējai kopienai, tādēļ plānotie ezera attīrīšanas darbi jau raisījuši plašu sabiedrības un mediju interesi.

Esam pārliecināti, ka tikai publiska un atklāta ALUM metodes efektivitātes demonstrācija iedrošinās veikt līdzīgus attīrīšanas darbus arī citās Baltijas valstu pašvaldībās. Uzzini visu pirmais un pieraksties  (angļu valodā), kā arī iepazīsti jau paveikto projekta oficiālajā vietnē (angļu valodā).

Scroll to Top