Tiek uzsākts GYPREG projekts

Projekta GYPREG ietvaros LHEI veiks ģipšošanas izmēģinājumus laboratorijas apstākļos uz Latvijā plašāk izmantotajām lauksaimniecības augsnēm, lai demonstrētu metodes efektivitāti.

Tiek uzsākts GYPREG projekts

Latvijas augsnēs tiks iestrādāts ģipsis, lai ierobežotu fosfora iznesi no lauksaimniecības zemēm un mazinātu Baltijas jūras eitrofikāciju. Ģipsis ir Latvijā plaši sastopams derīgais izraktenis ar līdz šim maz pētītu potenciālu uzlabot augsnes spēju saistīt fosforu. Somijā augsnes ģipšošanu subsidē valsts un vidēji ik gadu šāda prakse samazina ūdenī nonākušā fosfora apjomus par 60-80 tonnām.

GYPREG ietvaros LHEI veiks ģipšošanas izmēģinājumus laboratorijas apstākļos uz Latvijā plašāk izmantotajām lauksaimniecības augsnēm, lai demonstrētu metodes efektivitāti. Sadarbībā ar projekta partneriem no Somijas, Zviedrijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas tiks pārņemti labas prakses piemēri un veicināta galvenokārt lauksaimnieku interese par ģipšošanu.

Gada izskaņā viesojāmies Somijā, kur norisinājās projekta atklāšanas sanāksme un lauka demonstrācijas, un sniedzām interviju pat vietējai avīzei! Seko projekta aktualitātēm mājaslapā https://interreg-baltic.eu/project/gypreg/

GYPREG projektu finansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma, un projektā no 2023. līdz 2026. gadam sadarbosies 8 partneri: Finnish Environment Institute (SYKE), Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute, John Nurminen Foundation, Race for the Baltic, RISE – Research Institutes of Sweden, biedrība “Zemnieku saeima” un Latvijas Hidroekoloģijas institūts.

Foto: Inga Retiķe

Scroll to Top