BASMATI – Baltic Sea maritime spatial planning for sustainable ecosystem services

BONUS projekts

BASMATI – Baltic Sea maritime spatial planning for sustainable ecosystem services

BONUS programmas “Blue Baltic 2017-2020” projekta “BASMATI” vispārējais mērķis bija izstrādāt integrētus un inovatīvus jūras telpiskās plānošanas risinājumus gan vietējā, Baltijas jūras reģiona mērogā. Tas tika panākts, izmantojot daudzlīmeņu pārvaldības struktūras un interaktīvas informācijas tehnoloģijas, izveidojot aizsargājamo jūras teritoriju tīklu, kas aptver Baltijas jūru.

Projekta partneri

Kontaktpersona

Solvita Strāķe, vadošā pētniece

solvita.strake[at]lhei.lv

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.07.2017.

Projekta noslēguma datums: 30.06.2020.

Projekta mājaslapa: https://bonusbasmati.eu/

Projekta finansējums: 2,8 milj. EUR

Finansētāji: ES BONUS programma

Scroll to Top