Risinājumi pašreizējām un nākotnes problēmām dabiskajās un izmainītajās krasta zonās, Baltijas jūras austrumu daļā (SolidShore)

EEZ/Norvēģijas grantu projekts

Risinājumi pašreizējām un nākotnes problēmām dabiskajās un izmainītajās krasta zonās, Baltijas jūras austrumu daļā (SolidShore)

Projekta Nr. EMP 480 “Risinājumi pašreizējām un nākotnes problēmām dabiskajās un izmainītajās krasta zonās, Baltijas jūras austrumu daļā” (Solutions to current and future problems on natural and constructed shorelines, eastern Baltic Sea) mērķis ir nodrošināt videi draudzīgus risinājumus piekrastes problēmām, ņemot vērā specifiskos Baltijas jūras austrumu daļas apstākļus – viļņu režīmu, ūdens līmeņa un sanešu plūsmas izmaiņas. Šis mērķis tiek īstenots izmantojot augstākas izšķirtspējas viļņu modeļus, mērot piegrunts slāņa ūdens plūsmas, pielietojot aprēķinu rezultātus jaunos sanešu plūsmas modeļos un pielietojot iegūtās zināšanas piekrastes aizsardzības sistēmās un ostu teritorijās.

Projekta partneri

Par projektu

Kontaktpersona: Maija Viška, pētniece

E-pasts: maija.viska[at]lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 01.06.2020.

Projekta noslēguma datums: 31.05.2024.

Projekta finansējums: 9077 41 EUR

Projekta mājaslapa: https://wavelab.ioc.ee/?page_id=1102

Finansētāji: EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāte “Baltijas pētniecības programma”

Scroll to Top