Uzsākta Vides pārskata Rīcības programmai EJZF atbalsta ieviešanai 2021.-2027.g. publiskā apspriešana

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Uzsākta Vides pārskata Rīcības programmai EJZF atbalsta ieviešanai 2021.-2027.g. publiskā apspriešana

Latvijas Hidroekoloģijas institūts nodod publiskai apspriešanai Vides pārskata projektu Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros, kas sagatavots Rīcības programmai Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2021. – 2027. gadam. Komentārus un ieteikumus lūdzu sūtīt uz hydro@latnet.lv līdz 2021. gada 15. janvārim. Vides pārskata projekts pieejams šeit.

Scroll to Top