Zinātnieku nakts 2023 LHEI

Piektdien 29.septembrī LHEI aicināja apmeklēt Zinātnieku nakti un izzināt noslēpumaino zemūdens pasauli, apskatot ūdens dzīvniekus un pētniecisko inventāru.

Zinātnieku nakts 2023 LHEI

zinatnieku nakts 2023

Piektdien, 29.septembrī LHEI aicināja apmeklētājus izzināt noslēpumaino zemūdens pasauli. Pasākuma apmeklētaji varēja iepazīties arī ar pirmajiem rezultātiem no mūsu kopīgā projekta ar Baltijas Vides Forumu, satikt grāmatas “Plastmasas huligāni – tas ir murgs!” autori rakstnieci Agnesi Vanagu un piedalīties studenšu korporācijas “Selga” rīkotajā paneļdiskusijā par mikroplastmasas piesārņojumu.

LHEI zinātnieki iepazīstināja apmeklētājus ar aktuālajām tēmām Baltijas jūras un Latvijas saldūdeņu izpētē. Laikā no 15.00 – 17.00 pie mums viesojās iepriekš pieteiktas skolēnu grupas, savukārt no plkst. 17.00 – 22.00 teritorija bija atvērta visiem interesentiem. Pasākumu apmeklēja aptuveni 400 cilvēki, un lielākā daļa no tiem bija skolēni un ģimenes ar bērniem. Izejot izstaigāt interaktīvu maršrutu, apmeklētāji varēja:

 • apskatīt un piemērīt ūdenslīdēju inventāru
 • iekāpt kuterī un uzzināt, kā strādā dažādi ūdens paraugu rīki
 • ieskatīties mikroskopā un ieraudzīt fitoplanktonu, zooplanktonu vai tuvāk papētīt citus ūdeņos mītošos dzīvniekus
 • akvārijos apskatīt Baltijas jūrā mītošās zivis
 • uzzināt par svešzemju sugām un to ietekmi uz ekosistēmu
 • uzzināt par Baltijas jūras makroaļģēm
 • uzzināt par mikroplastmasas piesārņojumu vidē
 • pieteikt savu klasi dalībai kampaņā “Plastmasas pirāti”
 • uzzināt, kā veic ekotoksikoloģijas testus
 • apciemot Dabas aizsardzības pārvaldes mobilo dabas klasi
 • apmeklējot vairākus pieturpunktus, aizpildīt krustvārdu mīklu.

Lai informētu par mūsu ezeru pētījuma pirmajiem rezultātiem, kas tapis LVAF projektā nr. 1-08/85/2022  “Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem”, kā arī iesaistītu literāri radošā uzdevumā, 3 klases (kas piedalījās Pētījumā) bijām aicinājuši uz nodarbībām kopā ar LHEI pētniecēm Astru Labuci un Intu Dimanti-Deimantoviču un rakstnieci Agnesi Vanagu, kā arī Daci Striguni no Baltijas Vides Foruma.

Nodarbības iesākumā iepazīstinājām ar projektu, tā mērķiem un aktivitātēm, pēc tam sniedzot ieskatu Pētījuma pirmajos rezultātos. Pēc tam rakstniece Agnese Vanaga gan pastāstīja par savām grāmatām, to tematiku un tapšanu, gan iesaistīja skolēnus radoši interaktīvā uzdevumā. Paldies skolotājiem un skolēniem no Rojas vidusskolas, no Auces vidusskolas un no Ropažu vidusskolas gan par dalību šajās nodarbībās, gan par dalību Pētījumā un citās projekta aktivitātēs! Skolēnu ievāktie paraugi ir paplašinājuši šī brīža zināšanas par Latvijas ezeru zooplanktonu, jo tajos konstatētas arī retas sugas. Vakara gaitā mūs apmeklēja arī 900 sekundes žurnālisti, interesējoties par pasākumu un Projekta rezultātiem. Īsa reportāža šeit: https://zinas.tv3.lv/900-sekundes/skoleni-palidz-petniekiem-atklat-loti-retas-planktona-sugas-latvija/.

Zinātnieku nakts laikā Interreg projekta “Lakes Connect” ietvaros, aicinājām atnākt arī dzejoļu konkursa par mikroplastmasu balvu ieguvējus. Ar 12 dzejoļiem, kuri bija konkursa sadarbības partneru favorīti, var iepazīties LHEI Instagram kontā.

Studenšu korporācija “Selga” no plkst. 18.00 – 19.00 aicināja uz paneļdiskusiju par mikroplastmasu. Sarunu vadīja Uģis Joksts un tajā piedalījās “Selga” pārstāve Zinta Miķelsone, LHEI vadošā pētniece Inta Dimante-Deimantoviča, rakstniece Agnese Vanaga, vides eksperts Jānis Ulme un aprites ekonomikas eksperts Edgars Čerkovskis. Diskusija tika ierakstīta, to var noklausīties šeit:

Aktivitātes finansēja LHEI un LVAF projekts nr. 1-08/85/2022 (Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem), ar atbalstu no studenšu korporācijas “Selga” un projektiem LIFE19 NAT/LV/000973 REEF “Research of marine protected habitats in EEZ and determination of the necessary conservation status in Latvia”; kampaņas “Plastic Pirates – Go Europe!”; BPP projekts nr. EEZ/BPP/LZP/2023/3 “ImproveMicro”, LVAF projekta “Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs” (Nr. 1 08/37/2022), Detect2Protect (LZP Līguma Nr. ES RTD/2023/26), Interreg Baltijas jūras reģiona projekti “TRUSTALUM”, “Lakes Connect” un “BEACON”. Kampaņas “Plastic Pirates – Go Europe!” loģistiku nodrošina DPD Latvija.

#ZinatniekuNakts #EuropeanResearchersNight #MadeWithInterreg #TRUSTALUM #LakesConnect #PlasticPiratesEU

Scroll to Top