Astra Labuce

Astra Labuce

Pētniece, Jūras monitoringa nodaļa, Hidrobioloģijas laboratorija

Pētniece, Jūras monitoringa nodaļa, Hidrobioloģijas laboratorija

Zooplanktona taksonomists un ekologs. Primāri pēta pelaģisko dzīvotni un procesus tajā. Atbildīga par zooplanktona monitoringu un datu kvalitāti, pieredze darbā ar vides stāvokļa novērtēšanas indikatoru izstrādi un ieviešanu. Interesē zemāko trofijas līmeņu organismu savstarpējās attiecības (barības tīkli) un bioloģiskā (gan taksonomiskā, gan funcionālā, gan ģenētiskā) daudzveidība jūras vidē. Darbojas HELCOM Zooplanktona ekspertu grupā (EG ZOO) un HELCOM Barības tīkla darba grupā (CG Foodweb), kā arī ICES Zooplanktona ekoloģijas darba grupā (ICES WGZE) un Baltijas jūras integrētā novērtējuma darba grupā (ICES WGIAB).

Kontaktinformācija

E-pasts: astra.labuce[at]lhei.lv

ResearchGate

LinkedIn

Baltic Data Flows, finansēts no Connecting Europe Facility

Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem (Mūsu ezeri), LVAF finansēts projekts Nr. 1-08/85/2022

AquaINFRA, finansēts no Horizon Europe Research and Innovation programme, granta No 101094434

Vienšūnu un heterocītu veidojošo diazotrofu loma Rīgas līča slāpekļa budžeta veidošanā (NitroBUG), LZP grants nr. lzp-2020/1-0063

  1. A script-based workflow to calculate zooplankton community indicator for environmental status assessment in the Baltic Sea [2023], https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101965
  2. Seasonal variation in size structure and production of autotrophic plankton community in eutrophied, low-light environment: A focus on _Mesodinium rubrum_ [2023], https://doi.org/10.1016/j.oceano.2022.11.003
  3. Stable carbon and nitrogen isotope composition in suspended particulate matter reflects seasonal dynamics of phytoplankton assemblages in the Gulf of Riga, Baltic Sea [2022], https://doi.org/10.1007/s12237-022-01071-z
  4. Environmental Impacts on Zooplankton Functional Diversity in Brackish Semi-Enclosed Gulf [2021], https://doi.org/10.3390/w13141881
  5. Zooplankton indicator-based assessment in relation to site location and abiotic factors: a case study from the Gulf of Riga [2020], https://doi.org/10.1007/s10661-020-8113-9
  6. _Eurytemora affinis_ (Poppe, 1880) (Copepoda, Calanoida) in the Gulf of Riga, Baltic Sea — elemental composition and diurnal vertical migration [2020], https://doi.org/10.1163/15685403-00003977
  7. Survey of Presence of Non-Indigenous _Eurytemora carolleeae_ in the Gulf of Riga (Baltic Sea) Five Years After its First Discovery [2018], https://doi.org/10.2478/prolas-2018-0032
  8. An overview of _Synchaeta_ Ehrenberg, 1832 (Rotifera: Monogononta: Synchaetidae) species in the Eastern Gotland Basin, Baltic Sea, with complementary characteristics for the trophi of _S. fennica_ Rousselet, 1902 and _S. monopus_ Plate, 1889 [2017], https://doi.org/10.3176/proc. 2017.3.06
  9. Spring seasonal pattern of primary production in the Gulf of Riga (Baltic Sea) after a mild winter [2017], https://doi.org/10.22364/eeb.15.26
Scroll to Top