Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos – jauna sadarbības virziena uzsākšana

EEZ/Norvēģijas grantu projekts

Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos – jauna sadarbības virziena uzsākšana

Iniciatīvas mērķis ir izveidot paliekošas zinātniskās sadarbības saites ar projekta partneriem, kopīgi pētot mikroplastmasas piesārņojumu Latvijas un Islandes ūdeņu biotopos un daloties ar pieejamajiem resursiem (aprīkojumu, infrastruktūru, zināšanām u.c.). Izvirzītie uzdevumi veicinās Latvijas un Islandes zinātnes attīstību un starptautiskā prestiža celšanu, kā arī iesaistīto institūciju atpazīstamību mikroplastmasas un ūdens vides pētniecības jomā.

Lai iegūtu informāciju par mikroplastmasas piesārņojumu Latvijas un Islandes ūdeņu ekosistēmās, LHEI:

  1. piedalīsies Islandes ezeru  un fjordu ūdens virskārtas paraugu ievākšanā, veiks paraugu apstrādi un analīzi;
  2. veiks Latvijas ezeru (Sekšu un Velnezers) nogulumu mikroplastmasas paraugu apstrādi un analīzi;
  3. analizēs jauniegūtos datu par mikroplastmasas piesārņojumu pētītajās ekosistēmās un salīdzinās ar esošiem datiem.

Neatņemama projekta daļa ir partnervalstu sadarbības veicināšana un projekta publicitātes nodrošināšana, kuras ietvaros LHEI:

  1. dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Islandi, lai apgūtu nogulumu uztvērēju metodes pielietošanu mikroplastmasas pētniecībā un dalītos ar zināšanām ūdens virskārtas mikroplastmasas paraugu ievākšanā, kā arī uzņems Islandes studentu pieredzes apmaiņai LHEI, lai iepazīstinātu ar mikroplastmasas paraugu ievākšanas, apstrādes un analīzes metodēm;
  2. informēs sabiedrību par projekta aktivitātēm sociālajās platformās un publiskos pasākumos;
  3. prezentēs iegūtos datus konferencēs un kopīgi veidotos zinātniskos rakstos.

Projekta partneri

Par projektu:

Projekta vadītāja: Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece

E-pasts: inta.dimante-deimantovica[at]lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 20. 06. 2022.

Projekta noslēguma datums: 30. 04. 2025.

Projekta finansējums: 51 892,87 EUR

Finansētāji: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda projekts “Divpusējās sadarbības fonds 2018. – 2025. gadam”

Scroll to Top