Blue Green Bio Lab across BSR (Blue Green Bio Labs)

Īss apraksts

Blue Green Bio Lab across BSR (Blue Green Bio Labs)

Projekts ir Interreg Baltijas jūras reģiona mazais projekts. Tā galvenais mērķis ir izveidot nosacītu rīku kopumu (toolkit), kas palīdzētu reģiona pašvaldībām attīstīt bioindustriālās simbiozes. Izveidojamām simbiozēm ir dubultuzdevums – gan radīt papildus biznesa iespējas reģionā, gan dot ieguldījumu vides aizsardzības un klimata politikas izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tādējādi rīku kopumā ietilps gan biomasu veidu apraksti, gan ieteikumi diskusiju veidošanai pašvaldībās un iespējas simbiožu izveidei.

LHEI ir vienīgais projekta akadēmiskais partneris. LHEI uzdevumos ietilpst sagatavot aprakstus par sauszemes un ūdens ekosistēmu biomasu veidiem, kurus iespējams izmantot partneru reģionos bioindustriālo simbiožu izveidošanai. Plānots sagatavot pētījumu Zemgales plānošanas reģiona vajadzībām, apskatot pieejamos biomasu veidus – niedres un zālaugus.

Projekta partneri

Skives pašvaldība (Skive, Dānija) – https://skive.dk/

Skives Klimata fonds (Climate Foundation Skive) – https://www.klimafondenskive.dk/en/

Lisešīlas pašvaldība (Lysekil, Zviedrija)

LEVA – Lisešīlas pašvaldības ūdenssaimniecības uzņēmums

Zemgales plānošanas reģions – https://www.zemgale.lv/lv

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Par projektu

Kontaktpersona: Anda Ikauniece, vadošā pētniece. anda.ikauniece@lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2022.

Projekta noslēguma datums: 31.03.2024.

Projekta finansējums: 499 399,60 EUR

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/blue-green-bio-lab/

Finansētāji

Interreg BSR (ERAF) 80%, nacionālais līdzfinansējums 20%

Scroll to Top