Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities – CE2COAST

JPI Climate projekts

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities – CE2COAST

Projekta pamatā ir koordinēta novērošanas un modelēšanas datu apkopošana un analīze, lai nodrošinātu stāvokli, tendences un mainīgumu attiecībā uz okeāna pakalpojumiem, ko rada okeāna un piekrastes klimats un bioģeoķīmiskās izmaiņas Eiropas un pasaules mērogā. CE2COAST primārā novitāte būs uz novērojumiem balstīta statistiskās un dinamiskās samazināšanas metodoloģijas sintēze, lai nodrošinātu labāku procesa izšķirtspēju un sistēmas attēlojumus, kas ir pielāgoti reģionālajām/piekrastes jomām un ar tiem saistītajām noslodzem un pakalpojumiem.

Projekta partneri

Projekta noslēguma atskaite pieejama šeit: Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

Par projektu

Kontaktpersona: Juris Aigars, vadošais pētnieks

E-pasts: juris.aigars[at]lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2020.

Projekta noslēguma datums: 31.10.2023.

Projekta finansējums: 100000 EUR

Projekta mājaslapa: https://ce2coast.com

Finansētāji: LR Izglītības un zinātnes ministrija, JPI Climate and JPI Oceans

Scroll to Top