Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem

Īss apraksts

LVAF finansēts projekts  1-08/85/2022 “Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem

Ezeri Latvijā ir būtisks vides elements, kas nodrošina dažādus ekosistēmas pakalpojumus, piemēram, skaistu ainavu, bioloģisko daudzveidību, klimata regulāciju. Tomēr daudzi ezeri no tā veidošanās brīža ir lemti aizaugšanai, kas ir dabisks ezera dzīves cikls. Ar savu rīcību mēs varam šo procesu paātrināt vai arī gluži pretēji – palēlināt. Šī projekta mērķis ir ar sabiedriskās zinātnes palīdzību, iesaistot Latvijas skolēnus, veikt Latvijas ezeru un citu mazāku ūdenstilpju izpēti, lai izvērtētu to aizaugšanu un ekoloģisko stāvokli. Projekta rezultātā tiks izglītota būtiska sabiedrības daļa – bērni un jaunieši, kā arī tiks veidota viņu izpratne par saldūdeni kā vērtīgu un saudzējamu resursu un dažādu ekosistēmu pakalpojumu avotu.

LHEI ir projekta partneris, kura galvenais uzdevums ir nodrošināt zinātniskās aktivitātes projektā:
– sagatavot un izsūtīt skolām ezeru pētnieku komplektu, lai skolēni kopā ar skolotāju varētu veikt ezera apsekošanu;
– kopā ar projekta koordinatoru un rakstnieci Agnesi Vanagu skolās piedalīties interaktīvi izglītojošā pasākumā, iepazīstinot skolēnus ar ezeru ekoloģiju;
– apkopot skolēnu iegūtos datus un novadīt izglītojošu lekciju ezeru ūdens apsekojumu prezentēšanai. Ziņojums uz rezultātu apkopojumu uz 31.08.23. pieejams šeit;
– organizēt Zinātnieku nakti, popularizējot ezeru un to biotopu nozīmīgo lomu;
– izstrādāt un izplatīt digitālu bukletu par apsekotajiem ezeriem Latvijā, saldūdens biotopiem un kā šos biotopus saudzēt.

Projekta īstenotājs: Baltijas Vides Forums (https://www.bef.lv/). Vairāk informācijas šeit: https://lvafa.vraa.gov.lv/projects/1-08_85_2022

Par projektu

Kontaktpersona: Astra Labuce, pētniece. astra.labuce@lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2022.

Projekta noslēguma datums: 30.11.2023.

Projekta finansējums: 24 984.98 EUR

Projekta mājaslapa: nav

Finansētājs

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)

Scroll to Top