Evita Strode

Evita Strode

Pētniece, Eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļa

Pētniece, Eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļa

Galvenās pētniecības tēmas – ūdens ekosistēmu veselība, ekotoksicitātes un bioloģisko effektu pētījumi, vēžveidīgie/sānpeldes – bioloģiskie indikatori, HELCOM potenciālais indikators – reprodukcijas traucējumi sānpeldēs. Pētnieciskais darbs apvieno gan laboratorijas, gan lauka darbus – sānpelžu un sedimentu paraugu ievākšanu, tiek plānotas ekspedīcijas un eksperimenti, sagatavoti paraugi un testorganismu kultivēšana, lai veiktu potenciālā piesārņotāja toksiskuma noteikšanu un ietekmes uz vidi izvērtēšanu, nosakot to akūtu vai hronisku efektu uz ūdens organismu izdzīvošanu, augšanu, reprodukciju, oksidatīvo un neiroloģisko stresu. Biomarķieru metodes (to skaitā reprodukcijas attīstības kvalitāti) pielietošana palīdz noteikt toksikantu ietekmi jau zemākajos bioloģiskajos līmeņos, lai noteiktu vides kvalitātes stāvokli un piesārņojuma ietekmi uz bioloģiskajiem resursiem jau vairākas valstis veic izmēģinājumu pētījumus, lai piedāvātu šādu indikātoru monitoringa programmās. Pētnieciskā darbība saistīta ar projektu īstenošanu, vadīšanu, rakstīšanu un darbojoties HELCOM un OSPAR darba grupās kā ekspertam bioloģisko effektu konstatēšanā. Atbildība LHEI sasitīta ar projektu izpildi saistībā ar biomarķieru (bioloģisko effektu to skaitā sānpelžu embriju deformāciju konstatēšanu) pētījumiem un sabiedrības informēšanu par metožu aktualitāti to pieloetošanai vides kalitātes noteikšanā.

Kontaktinformācija

E-pasts: evita.strode[at]lhei.lv

ResearchGate

LinkedIn

New approaches in determining the impacts of chemical pollution to protect the biodiversity of the Baltic Sea (Detect2Protect);

Application of biological effects methods in monitoring and assessment of contaminants in the Baltic Sea (BEACON);

Jūras ūdeņu monitorings (Monitorings) Pharmaceuticals in wastewaters – levels, impacts and reduction”

(LLI – 527) (MEDWwater).

 1. Sabotič, J., Bayram, E., Ezra, D., Gaudencio, S.P., Haznedaroglu, B.Z., Janez, N., Ktari, L., Luganini, A., Mandalakis, M., Safarik, I., Simes, D., Strode, E. (2024) A guide to the use of bioassays in exploration of natural resources. Biotechnology Advances.  doi.org/10.1016/j.biotechadv.2024.108307
 2. Eroldoğan, O.T., Glencross, B., Novoveska, L., Gaudêncio, S.P., Rinkevich, B., Varese, G.C., Carvalho, M.F., Tasdemir, D., Safarik, I., Nielsen, S.L., Rebours, C., Lada, L.B., Robbens, J., Strode, E., Haznedaroğlu, B.Z., Kotta, J., Evliyaoğlu, E., Oliveira, J., Girão, M., Vasquez, M.I., Čabarkapa, I., Rakita, S., Klun, K., Rotter, A. (2023) From the sea to aquafeed: A perspective overview. Reviews in Aquaculture. doi.org/10.1111/raq.12740
 3. Strode, E.Bārda, I.Suhareva, N., Kolesova, N., Turja, R., and Lehtonen, K. (2023) Influence of environmental variables on biochemical biomarkers in the amphipod Monoporeia affinis from the Gulf of Riga (Baltic Sea). Water (Switzerland). 15, 248.  https://doi.org/10.3390/w15020248
 4. Eroldoğan, O.T., Glencross, B., Novoveska, L., Gaudêncio, S.P., Rinkevich, B., Varese, G.C., de Fátima Carvalho, M., Tasdemir, D., Safarik, I., Nielsen, S.L., Rebours, C., Lada L.B., Robbens, J., Strode, E., Haznedaroğlu, B.Z., Kotta, J., Evliyaoğlu, E., Oliveira, J., Girão, M., Vasquez, M.I., Čabarkapa, I., Rakita, S., Klun, K., Rotter, A. (2022) From the sea to aquafeed: A perspective overview. Reviews in Aquaculture.  https://doi.org/10.1111/raq.12740
 5. Scholz, P., Putna-Nīmane, I.Bārda, I.Liepiņa-Leimane, I.Strode, E., Kileso, A., Esiukova, E., Chubarenko, B., Puriņa, I., Simon, F.G. (2021) Environmental impact of geosynthetics in coastal protection. Materials, Vol. 14. DOI: 10.3390/ma14030634
 6. Strode, E.Jansons, M.Puriņa, I., Balode, M., Berezina, N.A. (2017) Sediment quality assessment using survival and embryo malformation tests in amphipod crustaceans: The Gulf of Riga, Baltic Sea (2017) Journal of Marine Systems, 172, pp. 93-103.
 7. Dabrowska, H., Kopko, O., Lehtonen, K.K., Lang, T., Waszak, I., Balode, M., Strode, E. (2017) An integrated assessment of pollution and biological effects in flounder, mussels and sediment in the southern Baltic Sea coastal area. Environmental Science and Pollution Research, 24 (4), pp. 3626-3639.
 8. Putna, I.Strode, E.Bārda, I., Puriòa, I., Rimsa, E., Jansons, M.Balode, M.Strāķe, S. (2014) Sediment quality of the ecoregion engure, Gulf of Riga, assessed by using ecotoxicity tests and biomarker responses. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 68 (1-2), pp. 101-111.
 9. Strode, E.Balode, M. (2013) Toxico-resistance of Baltic amphipod species to heavy metals. Crustaceana, 86 (7-8), pp. 1007-1024.
 10. Strode, E., Golubkov, S.M., Berezina, N.A., Balode, M., Lehtonen, K.K. (2013) Sediment quality assessment using Gmelinoides fasciatus and Monoporeia affinis (amphipoda, gammaridea) in the north-eastern Baltic sea. Crustaceana, 86 (7-8), pp. 780-801.
 11. Strode, E., Berezina, N.A., Kalniņš, M., Balode, M. (2013) New records of the amphipods Gammarus tigrinus Sexton, 1939 and Pontogammarus robustoides G.O. sars, 1894 in latvian waters of the Baltic sea. BioInvasions Records, 2 (1), pp. 63-68.

Scroll to Top