Ieva Bārda

Ieva Bārda

Pētniece, Eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļa

Pētniece, Eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļa

Jūras un ezeru fitoplanktona pētījumi- fitoplanktona sezonālā dinamika, abiotisko un biotisko faktoru ietekme uz fitoplanktona attīstību un pirmprodukciju. Pētījumi par potenciāli toksisko zilaļģu attīstību, toksīnu produkciju un to tālāku akumulāciju ūdens organismos.

Ekotoksikoloģiskie pētījumi – piesārņojošo vielu bioloģiskie efekti (biomarķieri) saldūdens un jūras bentosa organismos, sezonālā dinamika un to saistība ar ķīmisko piesārņojumu, biotiskajiem un abiotiskajiem faktoriem. Invazīvo sugu pētījumi Baltijas jūras piekrastē (ostās).

Makroaļģu pētījumi – jūras aizsargājamo teritoriju kartēšana un zemūdens cieto grunšu paraugu ievākšana Pētījumi par akvakultūru – makroaļģu un ēdemgliemeņu Mytillus audzēšana un to akvakultūras perspektīva Baltijas jūrā

Kontaktinformācija

E-pasts: ieva.barda[at]lhei.lv

ResearchGate

Scroll to Top