Stratēģiska iniciatīva pētniecības snieguma uzlabošanai un sadarbības stiprināšanai mikroplastmasas piesārņojuma izpētes jomā (ImproveMicro)

 EEZ/Norvēģijas granta projekts

Stratēģiska iniciatīva pētniecības snieguma uzlabošanai un sadarbības stiprināšanai mikroplastmasas piesārņojuma izpētes jomā (ImproveMicro)

Projekta mērķis ir uzsākt stratēģisku iniciatīvu starp Islandi, Latviju, Igauniju un Somiju, lai uzlabotu pētniecības sniegumu un stiprinātu sadarbību jauna piesārņotāja – mikroplastmasas – jomā. Projekta galvenais rezultāts būs partnervalstu pētnieku iesaiste kvalitatīva, zinātniski pamatota un konkurētspējīga projekta pieteikuma izveide turpmākai finansējuma apguvei mikroplastmasas piesārņojuma pētīšanai. Šī projekta ietvaros paredzēts veikt šādas aktivitātes:

  • projekta atklāšanas klātienes sanāksme iesaistītajiem partneriem, lai iepazīstinātu ar specifiskajām zināšanām, pieejamo infrastruktūru, ģenerētu idejas un vienotos par projektu uzsaukumiem, kuriem pieteikties, t.sk. lauku darbu vizīte ar ekipējuma demonstrēšanu;
  • zināšanu apmaiņa, izmantojot regulāras tiešsaistes sanāksmes;
  • mikroplastmasas piesārņojuma analizēšanas metodes testēšana;
  • kopēja projekta pieteikuma sagatavošana, kas gatavs iesniegšanai;
  • informēšana par projekta aktivitātēm sociālajos medijos un publiskos pasākumos.

Plānotie rezultāti ir pieredzējušu pētnieku no Latvijas, Igaunijas, Islandes un eksperta no Somijas zināšanu un pieredzes apvienošana, kopīgi sagatavojot vismaz vienu projekta pieteikumu, kas ir gatavs iesniegšanai.

Projekta partneri

LHEI ir projekta vadošais partneris un atbildīgs par vispārēju projekta īstenošanu. Projekta vadītāja vadošā pētniece Inta Dimante-Deimantoviča ir iesaistīta visās aktivitātēs, īpašu uzsvaru liekot uz kopīga projekta pieteikuma izstrādi, sanāksmju organizēšanu un diskusiju moderēšanu. Zinātniskā asistente Marta Barone ir iesaistīta visās aktivitātēs un atbildīga par projekta komunikācijas aktivitātēm, mikroplastmasas analizēšanas metožu testēšanu, kopīga projekta pieteikuma izstrādi un projekta administrēšanu.

Par projektu

Kontaktpersona: Marta Barone, zinātniskā asistente

E-pasts: marta.barone[at]lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 05.09.2023.

Projekta noslēguma datums: 30.04.2024.

Projekta finansējums: 49981.25 EUR

Finansētāji: Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitāte Baltijas pētniecības programma – 85% (42484.06 EUR), Valsts līdzfinansējums 15%. (7497.19 EUR)

Scroll to Top