Jūras monitoring nodaļa

Jūras monitoringa nodaļa

Jūras monitoringa nodaļa  veic  plaša spektra akadēmiskos un lietišķos pētījumus, nodrošina Latvijas ekonomiskās zonas atklāto un piekrastes ūdeņu Nacionālās monitoringa programmas Jūras monitoringa sadaļas izpildi.

Nodaļas sastāvā ir trīs laboratorijas:

  • Ķīmijas laboratorija, kuras darbu spektrs ietver hidroloģisko parametru noteikšanu, biogēnu un smago metālu analīzes ūdenī un gruntīs, smago metālu analīzes bioloģiskas izcelsmes materiālos;
  • Hidrobioloģijas laboratorija, kurā veic fitoplanktona, zooplanktona un makrozoobentosa analīzes.
  • Ekotoksikoloģijas laboratorija, kurā tiek veikta dažādu ķīmisko vielu un to maisījumu, notekūdeņu, sedimentu un eluātu ekotoksicitātes noteikšana, izmantojot dažādus testorganismus.

Kopš 21.gs. sākuma jūras monitoringā tiek izmantotas akreditētas novērojumu veikšanas, paraugu ņemšanas un testēšanas metodes, atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartam.

Nodaļā tiek veikti arī straumju un sanešu plūsmu novērtējumi, kā arī intensīvi tiek pētīta mikroplastmasa ūdenī un sedimentos. Darbinieki iesaistīti arī jūras plānošanas jautājumos un stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanā. 

Scroll to Top